KWALITEIT

h_theecollectie

WAT IS THEE?

Het blad

De oogst

De tuin

Het blad:

Thee wordt gesorteerd naar de grootte van het blad en men maakt een onderscheid tussen hele bladeren, gebroken bladeren, kleine stukjes en stof. Men sorteert ook naar de kwaliteit: zwarte thee van de beste kwaliteit wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de fijne topjes van de bladknop, de Tips. Deze fijne topjes dragen bij aan het aroma en zijn een waarborg dat de thee geplukt werd wanneer de blaadjes jong waren.

 

In diverse landen worden diverse benamingen gebruikt om de kwaliteit van een thee aan te duiden, de meest gekende is de term Pekoe, deze benaming wordt echter alleen voor thee uit India en Ceylon (Sri Lanka) gebruikt en duidt op de aanwezigheid van gehele bladeren. Men spreekt ook over Orange Pekoe, deze benaming heeft niets te maken met de kleur of de smaak, doch vindt zijn oorsprong bij de Nederlandse Theekopers, die hiermee naar het Huis van Oranje verwezen om de nobelheid van de thee te benadrukken.

Orange Pekoe of Pekoe wil dus zeggen dat de thee bestaat uit hele bladeren en van goede kwaliteit is. De kwaliteit van de thee wordt bepaald door welk blad van de theeplant geplukt werd.

 

 
OP
Orange Pekoe : Deze benaming duidt op de twee eerste bladeren van elke stengel. Het is een goede kwaliteits- thee van hele theebladeren.
FOP
Flowery Orange Pekoe: Deze benaming duidt op het knopje en het eerste blad van elke stengel. FOP bestaat uit zeer jonge en zachte blaadjes en een zekere hoeveelheid fijne puntjes tips van de bladknop, die het fijne aroma met zich meedragen.
GFOP
Golden Flowery Orange Pekoe: Deze thee bestaat uit een FOP ( Flowery Orange Pekoe) met de fijne gouden golden – puntjes van de bladknop en is van nog betere kwaliteit dan de FOP.
TGFOP
Tippy Golden Flowery Orange Pekoe: Dit is een nog betere kwaliteit dan een GFOP omdat er nog meer gouden puntjes in voorkomen. Deze benaming wordt vooral gebruikt voor de beste Indische thee’s uit Darjeeling en Assam.
FTGFOP
Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe: Dit is een uitzonderlijke TGFOP van zeer hoge kwaliteit.
SFTGFOP
Selected Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe: Dit is een uitzonderlijke TGFOP van uitgekozen blaadjes, de S van Selected (uitgekozen) en de F van Finest ( fijnste) geven aan dat het hier het beste van het beste betreft.
BOP
Broken Orange Pekoe: Dit zijn gebroken of kleine theebladeren. Het is een kwaliteit onder de hele bladeren. Ze komen voort uit de kwetsbare delen van het theeblad of van volledige bladeren die opzettelijk gebroken worden. Deze thee kan echter ook de benaming FBOP ( Flowery BrokenOrange Pekoe) of GFBOP (Golden Flowery Broken Orange Pekoe) meekrijgen in funktie van de kwaliteit van het blad.

 

 

De oogst:

De theeblaadjes worden veelal meerdere malen per jaar geoogst, en het botten van nieuwe blaadjes wordt Flush genoemd. Elke pluk heeft een eigen karakter, een Darjeeling First Flush, de eerste pluk in de lente, is groen en muskaatachtig van karakter en geeft een fijn aroma een Autumn Flush, een herfstoogst na de eerste koude, heeft een krachtigere smaak doordat de blaadjes trager groeien.

 

De tuin:

De smaak van de thee wordt beïnvloed door de streek, de grondsoort, de hoogte, de regen en zonneschijn, kortom het plaatselijk microklimaat. Een thee kan van een welbepaalde tuin of Single Estate afkomstig zijn, hetgeen te vergelijken is met een Château bij wijn, maar het kan ook een mengeling zijn van tuinen uit één streek. Kenners hebben meestal een voorliefde voor bepaalde tuinen.